Programy konserwatorskie, renowacja fasad i wnętrz

Dalszy rozwój serwisu i usług w dziedzinie konserwacji zabytków to  cel naszej firmy.   

   

Konserwacja zabytków architektury jest  interdysplinarnym obszarem, który stawia szczególnie wysokie wymagania przed  projektantami i wykonawcami. Stosowne techniki pracy i materiały należy dobrać w zależności od zadań konserwatorskich i stanu obiektu.

 

Obszar rynku konserwatorskiego jest w Polsce w stałym rozwoju. Przewiduje się w najbliższych latach dalszy rozwój sektora renowacji i ochrony obiektów  zabytkowych.

 

  Renowacje i Ochrona Zabytków- Obiekt Serwis- Colores

 

 

Rozwój serwisu i usług planujemy poprzez stworzenie warsztatu/laboratorium konserwacji i  renowacji zabytków i obiektów budowlanych. Już teraz współpracując z naszym partnerem  Caparol  możemy wykonywać analizy próbek w bardzo szerokim zakresie materiałów i metod.( badanie zasolenia, wykonanie próbek tynku, szpachli i powłok malarskich) 

 

Warsztat jako serwis jednoznacznie wyjaśnia przyczyny szkód oraz określa odpowiednie metody i materiały do renowacji obiektów. 

 

Na podstawie oględzin, badań, analizy próbek, pomiarów np. zawilgocenia,  opracowujemy optymalne programy do renowacji obiektu.

 

Doradca z Coloresu jest partnerem dla konserwatora /architekta, wykonawcy.  Wyposażeni w  narzędzia ( wiedza, doświdczenie oraz metody badań) do  rozpoznania wstępnego przyczyn szkód, stanu podłoży, tynków, farb, opracujemy  profesjonalny  program konserwatorski  renowacji obiektu, z opisem obiektu, stanu podłoża, tynków, powłok malarskich, izolacji i rodzaju rys, itd.

 

 

 

 

 

Nasza oferta to serwis na obiekcie, obejmująca nałożenie wzorcowych powłok. Wykonamy próbki kolorów i faktur  na wybrane powierzchnie oraz przeprowadzimy szkolenie i  doradztwo w trakcie realizacji prac.

 

Wykorzystanie programu do renowacji zabytków- HISTOLITH

 

 • Oferujemy produkty np. farby, tynki na bazie wapna i krzemianów które  od dziesięcioleci przyczyniają się do restauracji i renowacji historycznej substancji budowlanej
 •  Konserwatorzy zabytków, architekci oraz firmy branży budowlanej otrzymują do dyspozycji profesjonalny program, obejmujący wszystkie materiały przeznaczone do renowacji historycznych budowli.
 •  Niezrównana  trwałość
 •  Unikalna technologia  na bazie krzemianów, wapna i trasu
 •  Wysoka  dyfuzja pary wodnej  (parametr sd-H2O)
 •  Wysoka odporność  na rozwój pleśni i alg.
 •  Nawet wysokie obciążenie promieniami ultrafioletowymi nie powoduje blaknięcia
 •  Niedościgniona różnorodność  odcieni barw
 •  Doskonała odporność na światło
 •  Ekologia- naturalność pochodzenia i nieszkodliwość dla  środowiska
 •  Ekonomia- ekonomiczność zastosowania

 

W NASZEJ OFERCIE  TYLKO PROFESJONALNE MATERIAŁY;

Tynki renowacyjne WTA;

System tynków renowacyjnych WTA:  Capatect Vorspritz , Porengrundputz, Sanierputz Rapid

Tynki renowacyjne z dodatkiem trasu: Trass-Vorspritzputz, Trass-Porendrundputz oraz Trass-Sanierputz

 

Tynki stosowane w konserwacji dzielą się na zwykłe (np. wapienne) i WTA. Tynki renowacyjne WTA, nazywane również tynkami szeroko porowymi, solochłonnymi, kompresowymi lub wręcz traconymi, są polecane i stosowane głównie na zawilgocone i zasolone mury. Zawilgocenie murów, powstałe w wyniku braku izolacji, długich lat eksploatacji, awarii wodociągowych lub powodzi, zawsze prowadzi do pojawienia się soli. I to właśnie one, a nie, jak się powszechnie uważa, wilgoć, niszczą powłoki malarskie, tynki i mury. Sole, a precyzyjnie mówiąc – związki soli, występują we wszystkich materiałach budowlanych. W stanie suchym są nieszkodliwe, jednak gdy na skutek zwiększonego zawilgocenia ulegną rozpuszczeniu – zaczynają migrować, czyli przemieszczać się wraz z wodą ku powierzchni, gdzie następuje odparowanie wilgoci. Podczas wysychania następuje proces krystalizacji, w efekcie którego sole wielokrotnie zwiększają swoją objętość, przez co mechanicznie niszczą powłoki malarskie i tynkarskie.

 

Stosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych (w tym tynków gipsowych) na starych, często zawilgoconych, murach nie daje właściwych efektów końcowych i najczęściej wiąże się z koniecznością przeprowadzenia kolejnego remontu. W takich przypadkach nie pomagają nawet wysokie nakłady na dodatkową izolację czy osuszenie obiektu, gdyż mury nadal pozostają zawilgocone.

 

Opisane powyżej przypadki stały się istotnym impulsem do wprowadzenia regulacji i standaryzacji pojęcia tynku renowacyjnego. Ostatecznie niemiecka organizacja wydała instrukcję oznaczoną numerem WTA-2-2-91, w której określono szczegółowe wymagania techniczne oraz kryteria kontroli tynków renowacyjnych.

Zgodnie z regulacją, tynk renowacyjny WTA bezwzględnie musi wykazywać następujące właściwości:

• niskie przewodnictwo kapilarne,
• wysoka dyfuzyjność,
• wysoka porowatość.

 

Co więcej, regulacje WTA bardzo precyzyjnie określają zalecenia w przypadku stosowania tynków renowacyjnych. Kluczowe znaczenie mają prace przygotowawcze, podczas których wykonuje się niezbędne badania laboratoryjne, pozwalające na dokładną ocenę podłoża i dobór odpowiedniej technologii. Jest to najważniejszy etap prac, od którego zależy powodzenie dalszej renowacji. 

Dobór właściwej technologii możemy podzielić na następujące etapy:

 

1. Badanie zasolenia

Instrukcja WTA 2-2-91 wyraźnie określa zakres stosowania tynków renowacyjnych w zależności od stopnia zasolenia obiektu. Dobór odpowiednich grubości tynków jest bowiem uzależniony od wielu czynników, m.in. od rodzaju soli (chlorki, siarczki, azotany) czy od zawartości tych soli. Określenie zasolenia ma kluczowe znaczenia dla całego późniejszego procesu renowacyjnego.

 

2. Dobór technologii

Badając zasolenie podłoża,  firma Colores korzysta z  laboratorium Caparol Polska. Dysponując wynikami przeprowadzonej ekspertyzy, jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie określić ilość niezbędnych warstw, ich grubość oraz sposób aplikacji systemu tynków WTA na konkretnym obiekcie.

 

3. Wykonawstwo

Na podstawie przeprowadzonych badań możemy określić właściwą technologię renowacyjną. Jednak, aby uzyskać oczekiwany efekt końcowy, niezbędne jest profesjonalne wykonawstwo. I tu po raz kolejny wiele zależy od fachowego wsparcia, udzielanego przez Dział Techniczny. Colores, dokłada szczególnych starań, by swoim klientom oferować kompleksowe i profesjonalne doradztwo techniczne. Nasi eksperci udzielają fachowej porady na każdym etapie wykonawczym. Dzięki temu każda realizacja to profesjonalnie przeprowadzony, kompleksowy proces renowacyjny, dający gwarancję znakomitego efektu końcowego.

 

Dział Techniczny

mgr inż. Artur Przybysz

Tel. kom. + 48  660 766 683

e-mail: artur.przybysz@colores.pl

 

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji